Minggu, 23 Juli 2017

Inilah 7 Keistimewaan Bumi Palestina


#PALESTINA memiliki kedudukan istimewa dilubuk hati setiap muslim. Palestina adalah tanah suci yang diberkahi sebagaimana disebutkan dalam Al Quran:

Artinya: “Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. Al Isra:1)

Di sana terdapat Masjid Al Aqsa yang bagi umat Islam memiliki beberapa keistimewaan:

1. Kiblat pertama umat Islam
2. Masjid kedua yang dibangun di muka bumi seperti dinyatakan di dalam hadits

Abu Dzar al-Ghifari ra. Berkata: “Aku bertanya kepada Rasulullah: “Wahai, Rasulullah, masjid apakah yang pertamakali dibangun di muka bumi?” beliau menjawab: “ Masjid al-Haram”. Lalu aku bertanya lagi: “ Kemudian masjid apa lagi?” beliau menjawab: “Masjid al-Aqsha”. Aku bertanya lagi: “ Berapa jarak pembangunan antara keduanya?” beliau menjawab: “empat puluh tahun.Kemudian dimana saja kamu mendapati waktu shalat telah tiba, maka shalatlah (kamu disitu)”. [hadits shahih diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasai dan Qazuwaini]

3. Satu dari tiga masjid yang memiliki kedudukan penting dalam Islam.

Rasulullah Shalallahu a'laihi wassalam. Juga bersabda:
”Shalat di masjid al-haram lebih utama seratus ribu kali lipat dibandingkan shalat di masjid lainnya, dan shalat dimasjidku (Masjid Nabawi) lebih utama seribu kali lipat (dibanding shalat di masjid lainnya) dan shalat di masjid baitul maqdis (masjid al-Aqsha) lebih utama limaratus kali lipat (dibanding shalat di masjid lainnya)”.
[diriwayatkan oleh at Thahawi]

Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Shalallahua'laihi wassalam. Bersabda: ”Tidak dianjurkan untuk melakukan perjalanan kecuali menuju tiga masjid: masjid al-Haram, masjidku ini (masjid Nabawi) dan masjid al-Aqsha”.[diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim]

4. Palestina adalah terminal akhir dari perjalanan Isra Nabi Muhammad Shallallahu `alaihi Wa Sallam. Dan sekaligus titik awal Mi’rajnya kelangit untuk menerima perintah shalat lima waktu, seperti telah disebutkan dalam surat al-Isra ayat 1 diatas.

5. Negeri para Nabi, dimana banyak nabi-nabi dilahirkan, hidup dan dimakamkan disana, seperti Nabi Ibrahim, Ishak, Sulaiman, Musa, Daud dll.

6. Palestina juga adalah Negeri tempat dikumpulkan dan dihidupkan kembali semua umat manusia, dari sejak Nabi Adam hingga generasi akhir zaman. Tempat domisilinya Darul Islam. Orang yang teguh untuk tetap tinggal disana karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagai seorang mujahid yang berjihad di jalan-Nya.

Abu Umamah al-Bahili ra. Berkata: bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda: “Senantiasa akan ada sekelompok orang dari ummatku yang memperjuangkan kebenaran dan memerangi musuh mereka. Mereka tidak peduli dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka hingga ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Menyambangi mereka dan mereka akan tetap seperti itu”. Mereka bertanya: ”Ya Rasulullah, dimanakah mereka itu?” beliau menjawab: ”mereka berada di Baitul Maqdis di Sekitar Baitul Maqdis”

7. Pusat berkumpulnya generasi kedua dari kelompok yang ditolong Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai hari Kiamat.

Baca: Sejarah Penjajahan Palestina, "Yang Memiliki yang Pergi"
Baca: Kejahatan Perang Israel, Kekejian Sudah Terlebih Dahulu Lahir di Palestina
Baca: Kenapa Yahudi dan Nasrani Disebut Sebagai Orang-orang Kafir (Video)
Baca: Sejarah Panjang Permusuhan Yahudi Terhadap IslamVideo @fuadbakh #fuadbakh
Bârokallâhu fîk : Ust. Zulkifli Muhammad Ali, Lc, MARelated Posts